หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ภายในเขตเทศบาล จำนวน 1,670 ครัวเรือน
ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่ จำนวน 2 สาย ได้แก่

ถนนเสนา–บางซ้าย และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (ชลประทาน)
และอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 4 สาย
 

ประปาของเทศบาล จำนวน 13 แห่ง มีครัวเรือนที่ใช้บริการ จำนวน 878 หลังคาเรือน ผลิตน้ำได้ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีแหล่งน้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำดิบ ซึ่งเพียงพอแก่ความต้องการสำหรับชุมชน

ประปาหมู่บ้านอีก 8 แห่ง ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน
 
   

การติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมมีโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เกือบครอบคลุมเขตเทศบาลเพียงพอแก่ความต้องการ โดยมีจำนวนคู่สาย 507 เลขหมาย

โทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล มี 3 หมายเลข

ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย จำนวน 1 แห่ง ให้บริการทางด้านจดหมาย ส่งพัสดุภัณฑ์
 
         

โรงเลื่อยไม้ จำนวน 3 โรง

อู่ซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 4 อู่

เหล็กดัด จำนวน 2 ร้าน

ร้านขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 45 ร้าน

ร้านเภสัช จำนวน 3 ร้าน

บริการเสริมสวย จำนวน 10 ร้าน

ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 2 ร้าน

สถานบริการน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 7 แห่ง

ร้านอุปกรณ์โทรศัพท์ จำนวน 2 ร้าน

ร้านค้าเครื่องดื่ม-อาหาร จำนวน 5 ร้าน

ร้านอุปกรณ์ตกปลา จำนวน 1 ร้าน

ร้านขายของเก่า จำนวน 2 ร้าน

ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 1 ร้าน

ร้านจำหน่ายพลาสติก จำนวน 1 ร้าน

ร้านขายทอง จำนวน 1 ร้าน

ร้านเซเว่น ( 7 eleven ) จำนวน 1 แห่ง

โลตัส Express จำนวน 1 แห่ง

Guesl House จำนวน 5 แห่ง

ธนาคารธนชาติ จำนวน 1 แห่ง

ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง

เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง

ป้ายติดเสาสัญญาณ จำนวน 1 แห่ง

คลีนิค จำนวน 2 แห่ง

ห้องเช่า จำนวน 13 แห่ง

สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตร จำนวน 1 แห่ง