หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
   ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย  (จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย
 
ที่ตั้ง : 72 หมู่ 1 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
 
ข้อมูล : อ.บางซ้าย เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสนา จังหวัพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลปลายกลัด ตำบลเต่าเล่า ตำบลบางซ้าย และตำบลเทพมงคล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเสนา เป็นกิ่งอำเภอบางซ้าย และได้มีพระราชกฤษฏีกา ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางซ้ายขึ้นเป็นอำเภอบางซ้าย เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2500 และได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มอีก 2 ตำบลคือ ตำบลแก้วฟ้า และตำบลวังพัฒนา รวมเป็น 6 ตำบลจนถึงปัจจุบัน
 
 
ผู้เข้าชม 137 ท่าน