หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 


 
นายหาญณรงค์ อำไพจิตร
ปลัด ทต.บางซ้าย


 
สิบเอกวัฒนา สังขจาย
รองปลัด ทต.บางซ้าย
 
 


 
นายอายุธ สุพิมพานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.บางซ้าย


นายแกล้วกล้า แก้วสนธิ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวกิ่งกาญจน์ ชัยเสนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวฮาลีมา พาลีบัตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนฤมล ครูศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายพงศกร จันลาเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ