หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และ นอกจากนี้ประชาชนทุกคนยังมีความรักใคร่สมัครคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในชุมชน
 
แบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบไทยภาคกลาง มีการแสดงพื้นบ้าน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และการทำบุญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา บวชนาค งานหัตถกรรม งานประเพณีแข่งเรือ การประกอบศาสนกิจต่าง ๆ
 
 
   
ประชากรประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่อยู่ในภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดบางซ้ายใน

วัดบางซ้ายนอก

วัดแก้วฟ้า

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 
 
สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย มีดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเต่าเล่า จำนวน 1 แห่ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน จำนวน 9 นาย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 130 นาย

สถานีตำรวจภูธรบางซ้าย ซึ่งมีสายตรวจปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชนในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
   
โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

โรงเรียนวัดฤกษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเต่าเล่า (ถ่ายโอนงานจาก ส.พ.ช.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแก้วฟ้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางซ้าย
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลบางซ้าย
โทรศัพท์ : 035-375-364 โทรสาร : 035-375-364
จำนวนผู้เข้าชม 1,764,375 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-375-364