หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
   
 
ประกาศเทศบาลบางซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นระหว่างพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานประจำ สังกัดสำนักปลัด และ นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 93  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องเจตจำนงการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลบางซ้าย
โทรศัพท์ : 035-375-364 โทรสาร : 035-375-364
จำนวนผู้เข้าชม 1,133,243 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-375-364