หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของ กฟภ. ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 10.10 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 1 ท่าน