หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางซ้าย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 11.05 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 5 ท่าน