หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
กิจกรรม Kick off กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน  
 

เมื่อวันพุธที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  อำเภอบางซ้าย  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบางซ้าย  ร่วมจัดกิจกรรม  Kick  off  กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน  บริเวณคลองเจ้าเจ็ด – บางยี่หน หน้าวัดบางซ้ายนอก  หมู่ที่  ๘  ตำบลเต่าเล่า  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง  ประจำปี  ๒๕๖๒  โดยมีนายสักรินทร์  อินทรสถิตย์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว  และมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนเหล่าคณะจิตอาสาร่วมกิจกรรม  Kick  off  กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน  ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 13.41 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย