หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี ๑๐๐ เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  
 

ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้ายได้ดำเนินการสนับสนุนการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี ๑๐๐ ในเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรให้แก่เกษตรกรทุกสาขาอาชีพทราบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นไปได้อย่างยั่งยืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย โทรศัพท์ ๐-๓๕๓๗-๕๑๑๒๘

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 09.55 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 10 ท่าน