หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน”  
 

โดยวิทยาลัยการภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ หมู่ ๑ ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกัลยา ทองมาก ผู้ประสานงานโครงการ ๐๘๓-๖๔๔-๔๕๑๑ / www.sisa.ssru.ac.th
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15.31 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน