หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทราบถึงบทกำหนดโทษแก่บุคคลที่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ แก่ผู้ก่อการร้าย ซึ่งมีทั้งต้องระวางโทษจำคุกและปรับ โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม AL – Qaida
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15.07 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน