ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  
 

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางซ้าย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร  กิจกรรมหลักการสร้างเครือข่ายและลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน  กิจกรรมย่อยการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย  ระยะที่  ๒  โดยมีนายมนตรี  ลังกาพินธุ์  เป็นประธานในพิธี  และมีหัวหน้าส่วนราชการ  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก  กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม  ในแม่น้ำ  ๔  สายหลัก  และคลองสาขา  เป็นการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ให้แก่ชาวประมงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งสำนักงานประมงอำเภอบางซ้าย  ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  ตัว  ณ  คลองเจ้าเจ็ด  หน้าวัดบางซ้ายนอก  หมู่ที่  ๗  ตำบลเต่าเล่า  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และมีการกระจายพันธุ์กุ้งก้ามกรามไปปล่อยยังจุดต่างๆ  ในคลองเขตอำเภอบางซ้าย

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย