ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  คณะผู้แทนจากเทศบาลตำบลบางซ้าย  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  บ้านไฟไหม้  หมู่ที่  ๒  ตำบลเต่าเล่า  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย