ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมนวดแผนไทย หลักสูตรเชลยศักดิ์  
 

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมนวดแผนไทย หลักสูตรเชลยศักดิ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมนวดแผนไทย หลักสูตรเชลยศักดิ์ จำนวน ๑ รุน รุ่นละ ๕๐ คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะในการนวดแผนไทย และนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพให้กับตนเองและบุคคลในครอบครัวตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้ และบำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๗๙๖๔๓๕ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 7 ท่าน