ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว  
 

ประชาสัมพันธ์ โครงการหน่วยปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย  โดยมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว อายุตั้งแต่  ๓  เดือนขึ้นไป และบริการทำหมันสุนัขและแมว  อายุตั้งแต่  ๗  เดือนขึ้นไป  (การทำหมันสุนัขและแมว  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รับลงทะเบียนจำนวน  ๖๐  ตัว  และควรงดอาหาร/น้ำ ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย  ๑๒  ชั่วโมง)  ในวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐  น.  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลบางซ้าย  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 09.52 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน