ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

ประชาสัมพันธ์  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถสมัครสอบแข่งขันทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์  http://www.dlaapplicant2562.com  หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน อปท.” ได้ตั้งแต่วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ในเว็บไซต์  http://www.dlaapplicant2562.com  หรือ  http://www.dla.go.th

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 09.51 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 10 ท่าน