ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์  
 

ด้วยเทศบาลตำบลบางซ้าย จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๓๕-๓๗๕๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 10.01 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน