ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้ง ที่ ๒  
 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จะจัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการนำเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทย ของนักเรียน ครู สู่สาธารณะ เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้าน นาฏศิลป์ และดนตรีไทย กำหนดจัดงาน ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ เชิงสะพานบ้านคลองกุ่ม ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย โดยปีนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางซ้าย จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

กำหนดการจัดมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้ ร.๑๐ ครั้งที่ ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ณ เวทีกลาง บริเวณลานเอนกประสงค์ อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๖.๐๐ น. วงดนตรีไทยพร้อมแสดง ณ เวทีการแสดง / ผู้มีเกียรติพร้อมบริเวณพิธี
๑๖.๓๐ น. หัวหน้าหน่วยงาน / ประธานศูนย์ฯ / ประธานกลุ่มโรงเรียนวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร
๑๗.๓๐ น. การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๑๗.๔๕ น. ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร
ประธานในพิธี ชมนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ
ประธานในพิธี ปลูกต้นรวงผึ้ง
๑๙.๒๙ น. ประธานจัดงาน (ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒)
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ
ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพร
ประธานขึ้นแท่นเกียรติยศ (พร้อมจุดเทียนชัย) รับมอบโคมเทียน
ผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพร ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา แปรอักษร “สพป.อย.๒ เทิดไท้ ร.๑๐ ครั้งที่ ๒”
ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ”
ขับร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
๒๐.๐๐ น. ปิดงาน

การแต่งกาย
๑. ข้าราชการ ชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลืองงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย)
๒. ผู้ปกครอง/ประชาชน ชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลือง)
๓. นักเรียน ชุดเครื่องแบบนักเรียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 15.42 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 34 ท่าน