ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประกาศจากเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการปิดถนน  
 

เนื่องในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้รับจ้างจะทำการปิดถนน เพื่อดำเนินการทำถนนเชื่อมต่อบริเวณทางเข้าบ้านผู้ใหญ่เชื้อ หมู่ 7 ต.เต่าเล่า จนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น. ถ้าท่านจำเป็นต้องนำรถเข้า-ออก ให้นำรถไปจอดที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 เต่าเล่า เป็นการชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อ ๐๓๕-๓๗๕-๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 14.45 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 62 ท่าน