ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒  
 

ตามที่เทศบาลตำบลบางซ้ายได้รับแจ้งจากอำเภอบางซ้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศเรื่องการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แบ่งเป็นรายชนิดข้าว จำแนกรายจังหวัดและรายอำเภอ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปริมาณการผลิตข้าวสมดุลกับความต้องการของตลาดและรักษาเสถียรภาพด้านการผลิตและราคาของข้าวไทย ซึ่งอำเภอบางซ้ายมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ จำนวน ๕๘,๖๐๘ ไร่

เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ (รายชนิดข้าว รายตำบล)เพื่อให้เกษตรกรรับทราบและถือปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 11.50 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย