ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
กิจกรรม เดินรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”  
 

วันที่ ๙ มกราคา ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางซ้ายได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “แยกก่อนทิ้ง” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์รอบบริเวณตลาดบางซ้าย เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนดังกล่าวระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางซ้ายจึงขอรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อ ๐๓๕-๓๗๕-๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.16 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 71 ท่าน