ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊กของ สคบ.  
 

ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊กของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างการรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม ทั้งนี้สามารถสแกน QR Code จากภาพที่แนบมาด้วย

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อ ๐๓๕-๓๗๕-๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 11.04 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน