ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์คู่มือท่องเที่ยว “ชลบุรี”  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยว “ชลบุรี” ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากภูมิภาคอื่นๆ กระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สามารถสแกน QR Code จากภาพที่แนบมาเพื่อดาวน์โหลดคู่มือท่องเที่ยว “ชลบุรี” แบบอิเล็กทรอนิกส์

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อ ๐๓๕-๓๗๕-๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 11.02 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน