หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
      
 
โครงการประชุมสัมมนาบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ  [ 17 ต.ค. 2555 ]   
 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556  [ 17 ต.ค. 2555 ]   
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย  [ 12 ต.ค. 2555 ]   
 
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2556  [ 12 ต.ค. 2555 ]   
 
ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิค้างชำระ  [ 18 ต.ค. 2555 ]   
 
กำหนดการสวดอภิธรรมศพ นายสำรวม วิชัยดิษฐ บิดานายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่กร  [ 18 ต.ค. 2555 ]   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 18 ต.ค. 2555 ]   
 
ติดตามผลการซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ต.ค. 2555 ]   
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสุตร Gender Mainstreaming in Fishing Community Development  [ 10 ต.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     627      628      629     (630)     631      632      633     ....หน้าสุดท้าย >> 647