หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
      
 
อย 0023.1/ว 318 1-สถานะการนำเข้าและอนุมัติข้อมูล IIT, EIT ในระบบ ITAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.1/ว 318 2-สถานะการนำเข้าและอนุมัติข้อมูล IIT, EIT ในระบบ ITAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ว316 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องการป้องกันโรค COVID - 19  [ 22 พ.ค. 2563 ]    
 
อย0023.3/ ว 317 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจและประเมินตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโคโรนา  [ 21 พ.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3 / ว8760 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพัธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 21 พ.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.5/ว315 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.4/ว 312 แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน  [ 21 พ.ค. 2563 ]    
 
อย 0023.3/ว 8687 ประกาศและแจ้งการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ใหม่  [ 20 พ.ค. 2563 ]   
 
อย0023.1/ว8676 1-มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19  [ 20 พ.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 771
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลบางซ้าย
โทรศัพท์ : 035-375-364 โทรสาร : 035-375-364
จำนวนผู้เข้าชม 1,764,228 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-375-364