หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
      
 
ระหว่างรอลงนาม การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.1/ว19775 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์ขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.1/ว19779 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 698 ปฎิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการฯ  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.5/ว19735 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563  [ 13 พ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว723 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  [ 13 พ.ย. 2562 ]    
 
มท 0809.3/ว98 ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องฯ ในปี 2561 และปี 2562 เพื่อตรวจสอบรายชื่อ  [ 13 พ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 19702 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 13 พ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว19655 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 684
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลบางซ้าย
โทรศัพท์ : 035-375-364 โทรสาร : 035-375-364
จำนวนผู้เข้าชม 1,209,808 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-375-364