ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนเต่าเล่า ซอย ๑๔ (บ้านนางทองหล่อ) หมู่ที่ ๘ ตำบลเต่าเล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กองการประปา ทะเบียน น-7158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ทะเบียน กง 3832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) จำนวน ๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ไม่มีเส้น) (ขนาด 15x11 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4