หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางซ้าย จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ตู้สายดับเพลิงแบบพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท สารกำจัดลูกน้ำและยุงลาย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเต่าเล่า ซอย17 หมู่ที่ 9 ต.เต่าเล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเต่าเล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5