ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางซ้าย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 16 ก.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256234,217127,05479,855114,731139,759123,05999,207177,49440,404---935,780
2561----2918666512,5963,8553,06751,00769,639131,972
ยอดยกมาตั้งแต่ 20 ก.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,067,752
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี