หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 


 
นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์
นายก ทต.บางซ้าย
 


 
นายปรีชา รุ่งฟ้า
รองนายก ทต.บางซ้าย


 
นายสมนึก พุทธกิจ
รองนายก ทต.บางซ้าย
 


 
นายวิชาญ ฤทธิพืช
เลขานุการนายก ทต.บางซ้าย


 
นายบุญนะ จิตกังวล
ที่ปรึกษานายก ทต.บางซ้าย